top of page
  • Foto van schrijverTeam Vuurin

Meer of minder arbeidsmigranten?

productiemedewerkers, productiekrachten, productiepersoneel

Dit is een vraag die heel Nederland bezighoudt. Zeker sinds de verkiezingen

van eind vorig jaar, waar het onderwerp in elk debat en interview terugkwam, is het onderwerp actueler dan ooit.


Aan het woord Volker van Vuurde van Vuurin Personeelsdiensten:


"Het hoofd van de arbeidsinspectie, Rits de Boer, gaf vorig maand in verschillende media aan dat de grenzen van het aantal arbeidsmigranten dat Nederland aankan bereikt zijn. “Meer arbeidsmigranten kunnen we niet aan” is zijn stelling.

Aan de andere kant zijn er talloze studies die aantonen dat arbeidsmigranten onmisbaar zijn voor onze economie. Zonder de arbeidsmigrant die als productiekracht, oogstmedewerker, inpakker of magazijn medewerker het werk doet, zal Nederland in een zware economische recessie komen en zal iedereen een aantal stappen terug moeten doen in inkomen, voorzieningen en uiteindelijk welvaart. En dit wil niemand. Ook niet degene die vinden dat arbeidsmigranten te veel druk leggen op de maatschappij.


strengere regels

Deze impasse blijft en een ieder belicht zijn of haar standpunt vanuit zijn eigen perspectief. Maar toch zijn alle partijen en over een aantal punten wel eens; dat misstanden moeten worden aangepakt, dat werkgevers, uitzenders, huisvesters die zich niet aan de regels houden beboet moeten worden en bij recidive van de markt moeten worden gehaald.

Als je dan vervolgens het hele interview met Rits de Boer leest, wordt duidelijk dat daar de schoen wringt. De arbeidsinspectie, het overheidsorgaan at moet toe zien op het welzijn van werknemers en het gelijke speelveld voor werkgevers, heeft veel te weinig capaciteit om hun werk adequaat uit te kunnen voeren. En hiernaast zijn er allerlei regels waar gewoon misbruik van wordt gemaakt zoals: Turbo liquidaties van bv’s en het oprichten van nieuwe bv’s, schijnzelfstandigheid van zzp’ers, A1 constructies die niet deugen, kenniswerkers of stagelopers die in nagelsalons werken of geulen graven voor glasvezelkabels, etc. Het risico om gepakt te worden weegt niet op tegen de besparing in arbeidskosten (lees winst). En de gelegenheid maakt de dief. En hier wringt de schoen.


Overheid moet actie ondernemen

Als de regelgeving en handhaving gericht wordt ingezet om de goedwillende werkgevers te ondersteunen en de kwaadwillende het leven onmogelijk te maken ontstaat er een zelfregulerend effect. Hierin moet de overheid de daad bij het woord voegen. Minister van SZW Karien Van Gennip heeft hiervoor een goede stap gezet door en het Toelatingsstelsel bedacht, de Wtta. Dit is een goede zaak; Maar…. De wet gaat pas in 2026 in i.p.v. 2025 en de arbeidsinspectie zal pas van 2027 gaan handhaven. Reden: het toetsing en toelatingsapparaat van de overheid heeft te weinig capaciteit op de Wet op korte termijn in te voeren. Conclusie: investeren in de capaciteit van de arbeidsinspectie plus de regels gericht aanpassen om misbruik hiervan te voorkomen zou veel goed doen.


Huisvesting

Hiernaast is huisvesting van arbeidsmigranten een belangrijk punt. De kern van dit probleem is dat er voor alle mensen die in Nederland willen wonen gewoon te weinig huizen zijn. Door deze krapte kijkt men naar arbeidsmigranten die de huizen “bezet” houden. Maar we leven in een vrij Europa en arbeidsmigranten hebben in mijn ogen net zoveel recht om in Nederland te wonen dan iedere andere Europeaan. De overheid zou woningbouw zo veel mogelijk moeten stimuleren en meer vergunningen moeten verlenen aan initiatief nemers voor grootschalige wooncomplexen voor arbeidsmigranten. In mijn ogen moet Politiek Den Haag hier dwingend richting geven aan de lokale Gemeenten. Wat ik nu veel zie dat lokale Burgermeester en Wethouders hun eigen beleid maken en arbeidsmigranten liever zien gaan dan komen in hun Gemeente. Maar de economische voorspoed die de bedrijven genereren waar de arbeidsmigranten werken is natuurlijk wel van harte welkom in dezelfde gemeente.


Reputatie arbeidsmigranten

Vooral kwalijk vind ik het als een college van B&W  “gebruik maken” van de slechte reputatie van arbeidsmigranten om huisvesting van arbeidsmigranten in hun Gemeente onmogelijk te maken. Dit doen ze onder het mom van “uitbuiting van arbeidsmigranten en miserabele woonomstandigheden staan wij niet toe in onze gemeente”. Of het deze mensen werkelijk uitgebuit worden of de woonomstandigheden werkelijk miserabel zijn doet niet ter zake voor hun. Voor hun is belangrijk hun doel te bereiken; geen arbeidsmigranten in onze Gemeente. Daarom is het in mijn ogen belangrijk dat Den Haag hier de regie overneemt en de Gemeenten verplicht huisvesting voor arbeidsmigranten mogelijk te maken. Natuurlijk met strenge kwaliteitsnormen waaraan iedere werkgever, uitzender en huisvester dan aan moet voldoen.


En zo zijn de oplossingen echt wel te vinden maar verandert er weinig. En dus blijft arbeidsmigratie een negatief stempel houden waar de media bijna elke dag melding van maakt. Vuurin Peroneelsdiensten blijft echter elke dag actief om te laten zien dat arbeidsmigratie een succesverhaal is voor alle partijen.

Ik hoop dat alle stakeholders snel in gaan zien dat arbeidsmigratie, mits goed geregeld,  een toegevoegde waarde is voor onze maatschappij i.p.v. een bedreiging."

37 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page