top of page

Vuurin Personeelsdiensten heeft in de loop der jaren twee keurmerken bewerkstelligd. Namelijk die van ABU en SNA. Deze keurmerken geven aan dat wij aan alle (strenge) normen voldoen. Het keurmerk zorgt voor tevreden opdrachtgevers én uitzendkrachten. Dat geeft zekerheid.

ABU keurmerk

De kwaliteit van uitzendwerk begint bij het ABU-keurmerk. Vuurin Personeelsdiensten heeft dit keurmerk.

Een uitzendbureau met het ABU-keurmerk:

  • heeft zijn zaken op orde

  • is goed voor zijn uitzendkrachten

  • discrimineert niet

  • wordt twee keer per jaar gecontroleerd

  • zorgt voor verantwoorde huisvesting voor internationale medewerkers

  • is verplicht de vakbekwaamheid van zijn vaste medewerkers op peil te houden door op te leiden.

U kunt Vuurin Personeelsdiensten opzoeken in het ABU ledenregister.

Stichting Normering Arbeid (SNA)

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor alle ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen zoals uitzendondernemingen, detacherings-en payrollbedrijven en voor (onder)aannemers van werk. Vuurin Personeelsdiensten B.V. voldoet aan de norm NEN 4400-1 zoals vastgelegd in het handboek Normen SNA. Vuurin is opgenomen in het Register Normering Arbeid. Om ons op te zoeken kunt u het register hier u raadplegen. Onze verklaring van registratie kunt u tevens hier downloaden.

Anker 1
bottom of page